Diagnostika

 

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen rapid test Device saliva (Antigenní rychlotest ze slin)

 

Náš test je možné používat k samotestování dle VÝJIMKY PRO ANTIGENNÍ TESTY vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

 

 

  • Rychlý antigenní test COVID-19, je vizuální imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Covid-19 ze vzorku slin. Test slouží k rychlé diferenciální diagnostice akutní infekce virem Covid-19.
  • Spolehlivě detekuje mutace viru Covid-19, jako je v současné době N501Y z Velké Británie a 501Y.V2 z Jižní Afriky.

Velkou výhodou testu je jednoduchý a snadný odběr vzorku, který si provede testovaná osoba. Snižuje se tím riziko přenosu viru při provádění testu. Odběr vzorku slin není spojen s nepříjemnými pocity, jako při odběru vzorku z krku nebo nosohltanu.

Rychlý a snadný odběr vzorku slin zkracuje čas potřebný k provedení testu. Test lze použít také u dětí, u kterých je odběr vzorků z krku nebo nosohltanu vždy problematický.

 

Návod k použití (klikněte na obrázek):

 

 

Postup-Ag-testu-ze-vzorku-slinAg test odběr vzorku slin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideální řešení pro školy, firmy a státní správu (klikněte na odkaz):

 

 

Zítra do školy bez Covidu

Bezpečné pracoviště

 

 

 

 

LYSUN COVID-19 Antigen rapid test device

Antigenní test firmy LYSUN (Hangzhou)

 

  • Sada COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) (metoda koloidního zlata) je rychlý vizuální imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů covidu-19 ze vzorků výtěrů z krku a z nosohltanu.
  • Test slouží jako pomůcka při rychlé diferenciální diagnostice akutní infekce virem covidu-19.
  • Vysoká citlivost a specificita.

 

Leták a příbalové informace (klikněte):

 

 

COVID-19 Ag test COV-201 Informační leták LysunPříbalové informace

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOTEST COVID-19 Antigen rapid test device

 Antigenní test firmy ASSURE TECH. (Hangzhou)

 

Leták a návod k použití (klikněte na obrázek):

 

 

gdsggssgsggwgeggbsdwwfčgwfgwfčwč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOTEST Kombinovaný test na COVID-19 a chřipku typu A/B

 Antigenní test firmy ASSURE TECH. (Hangzhou)

 

Leták a návod k použití (klikněte na obrázek):

 

 

zhdrdhdhrhdrhhrhršrfwfwšfwš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogove testy pro detekci drog ze slin (DOA):
Jedná se o rychlé orientační testy pro zjištování omamných a psychotropních látek (OPL), které mají evropskou registraci CE.
Nabízíme 3 modely těchto testů:

Model č. 1

First_Sign
Rychlý jednorázový orientační test je určen ke kvalitativní detekci omamných a psychotropních látek (OPL) a jejich hlavních metabolitů ze vzorku slin, se specificky stanovenou mezní hodnotou detekce. Detekovány jsou následující OPL látky: amfetamin (AMP), benzodiazepiny (BZO), kokain (COC), marihuana (THC), metamfetamin (MET) a morfin (MOP).
Stanovená hodnota detekce:
Test Kalibrační látka hodnota detekčního limitu (ng/ml)
Amphetamine (AMP) D-Amphetamine 50
Benzodiazepines (BZO) Oxazapem 30
Cocaine (COC) Benzoylecgonine 50
Marijuana (THC) Ʌ9 THC 25
Methamphetamine (MET) D-Methamphetamine 50
Opiates (MOP) Morphine 40

Testovaná osoba je při odběru vzorku slin pod přímým dohledem a odpadá tak možnost manipulace se vzorkem. Tento OPL test je díky jednoduchosti, rychlosti a širokého detekčního spektra nejvhodnější variantou pro kontrolu osob podezřelých z užívání omamných a psychotropních látek. Výsledek OPL testu je vždy jednoznačný: POZITIVNÍ – NEGATIVNÍ – NEPLATNÝ OPL test umožňuje jednoduchý, rychlý a bezpečný odběr biologického vzorku kontrolované osoby, bez nutnosti další složité manipulace. Odebraný biologický vzorek kontrolované osoby je použitelný pro i pro další případné vyhodnocení v laboratoři.

Model č. 2

Oral-Cube

 

Model č. 2 je určen pro rychlý screeningový test k detekování až 11 drog + alkoholu  lidských slinách najednou. Test není drahý ve srovnání s testováním drog z moči, když počítáme náklady spojené s možností jednoduchého sběru testovacího vzorku a samotného testu na přítomnost nějaké drogy ve vzorku. Výhody tohoto testu můžeme shrnout následovně:

 

Snadný a pohodlný, eliminuje nutnost stejného pohlaví sběratele vzorku, oběrové místo není ničím limitováno, odebrané vzorky se dají těžko znehodnotit, sběr vzorků nevyžaduje další náklady, obsah alkoholu ve vzorku je zjištěn během 2 minut, přítomnost jednotlivých drog je zjištěna do 10 minut, ne později, uchování vzorku pro případné další testování, pouze pro forenzní účely, ne pro zdravotní použití, testování přítomnosti až 11 drog a alkoholu najednou.

Testované drogy ze slin:

test-drog-ze-slin

Model č. 3

 

Swab-cube

Model č. 3 je určen pro rychlý screeningový test k detekování až 12 drog  lidských slinách najednou. Test není drahý ve srovnání s testováním drog z moči, když počítáme náklady spojené s možností jednoduchého sběru testovacího vzorku a samotného testu na přítomnost nějaké drogy ve vzorku. Výhody tohoto testu můžeme shrnout následovně:

 

Snadný a pohodlný, eliminuje nutnost stejného pohlaví sběratele vzorku, odběrové místo není ničím limitováno, odebrané vzorky se dají těžko znehodnotit, sběr vzorků nevyžaduje další náklady, obsah alkoholu ve vzorku je zjištěn během 2 minut, přítomnost jednotlivých drog je zjištěna do 10 minut, ne později, uchování vzorku pro případné další testování, pouze pro forenzní účely, ne pro zdravotní použití, testování přítomnosti až 12 drog najednou.


 

Diagnostický test antigenu prostaty (PSA)

Diagnostický test prostatického specifického antigenu (PSA) ®
Tento test se používá ke zjištění zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA), která může být spojena se zvětšením prostaty (benigní hyperplazie prostaty), nebo v některých případech může indikovat přítomnost rakoviny prostaty. Specifický antigen prostaty (PSA) je nejčastěji testovaný nádorovým markerem prostaty. Specifický antigen prostaty
(PSA) se normálně vyskytuje v nízkých koncentracích v krvi všech dospělých mužů.
Jako normální rozmezí hladiny tohoto antigenu v krvi je 0,0 – 4,0 ng/ml.
Pokud je specifický prostatický antigen mimo toto rozmezí, lze to považovat za signál pro zahájení dalšího vyšetření prostaty.Tento test má nastavenou detekční hladinu testovaného
specifického antigenu prostaty (PSA) na 4,0 ng/ml.

 

výbava-PSA
Obsah testu PSA:
Alkoholový tampon
Lanceta
Testovací roztok
Pipeta
Test

 

Jednokrokový test na stanovení okultního krvácení ve stolici (FOB)

FOB je rychlé jednostupňové imunologické vyšetření, které kvalitativně stanoví okultní (skryté) FOBkrvácení do stolice. Toto vyšetření pomáhá zjistit krvácení v trávicím traktu, které provází
mnoho gastrointestinálních onemocnění, např. divertikulitidu, kolitidu, polypy a kolorektální
rakovinu. Časná detekce FOB je důležitá pro zjištění onemocnění v rané fázi.
Avicenna FOB test je založen na immunochromatografické sendvičové
metodě, která využívá dva specifické monoklonální protilátky pro selektivní zjištění hemoglobinu ve zkušebních vzorcích.
Výsledek testu se odečítá z barevných pruhů. Avicenna FOB test má vysokou
přesnost detekce i při nízkém gastrointestinálním krvácení a není ovlivněn reakce s jinými látkami a potravinami

 

Charakteristika:
Sendvičová metoda využívající dvě protilátky, vysoká citlivost 0.2ug/ml.
Vysoká specificita testu je dána použitím dvou monoklonálních protilátek k identifikaci hemoglobinu ve zkušebních vzorcích.
Jednoduché použití, jasné a snadno interpretovatelné výsledky
Skladování při pokojové teplotě, snadná přeprava
Doba použitelnosti 24 měsíců

Analitická specifita:
Nejnižší mez detekce negativní standard Přesnost
FOB 0.2ug/ml

Test na okultní krvácení je specifický pro lidský hemoglobin a nemá zkžíženou reakci s hemoglobinem hovězím, vepřovým, koňským a ovčím až do koncentrace >0.5 mg/ml. 2000 ug / ml křenové peroxidázy vykazuje také negativní výsledek.

Chrominance se nemění

FOB Standardní vzorek z Národního ústavu pro kontrolu farmaceutických a biologických výrobků.

Postup testování a interpretace výsledků

 

Měření a sledování hladiny krevního cukru (glykémie).

Nabízíme glukometr EcomSimple  vyráběný tajwanskou firmou Comimed Biomedical a k tomu odpovídající testovací proužky. Přístroj je certifikovaný v souladu se Směrnicí Rady 98/79/ES ve znění pozdějších předpisů a má v Evropské unii
certifikaci CE1023 CERTIFIKÁT_12_0393_QS_NB
EcomSimpleTest_Strip--200kb